Du finner håndboken for lagledere, håndboken for barnefotballen, trenerinstruks for barne og ungdomsfotball, samt vedlegg til politiattest nederst i innlegget.

Lagleders oppgaver er:

 • Å føre oversikt over spillere, og sørge for at medlemmer meldes inn i klubben ved start og ut av klibben ved slutt
 • Delta på tillitsmannsmøter
 • Melde på lag i cuper
 • Ordne med dommer til hjemmekamper i serien
 • Bestille fotballutstyr av materialforvalter
 • Informere og følge opp "NFF's foreldrevettregler"
 • Informere spillere og foreldre om kamper og treningstider
 • Følge opp betaling av medlemsavgift og treningsavgift for lagets spillere – motta medlemsoversikt fra styret og melde fra om avvik
 • Avholde foreldremøter
 • Ta initiativ til sosiale tiltak rundt laget
 • Koordinere oppgaver rundt laget som dugnadsarbeid, loddsalg, kioskvakter, etc.
 • Levere årsrapport for laget til styret i november for inneværende år
 • Kampvertrollen 

Politiattest:

Lagledere/trenere og hjelpetrenere i HSIL må levere politiattest. Vedlegg til attesten må fylles ut. Skriv ut dokumentet du finner nederst i innlegget. Fyll inn de to øverste linjene i skjemaet «Bekreftelse på formål til politiattest» med fullt navn og fødselsnummer (11 siffer).
Denne bekreftelsen må ligge ved søknaden til politiet.

Her kan du søke om politiattest.

Politiattesten skal vises til daglig leder i HSIL. Dette er for å skape et trygt og godt miljø for alle våre spillere/medlemmer.

Styret trenger følgende opplysninger fra deg som lagleder:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Epostadresse
 • Fødselsdato

Info sendes på mail til fotball@hsil.no 
Lagleder må også være innmeldt i hovedlaget, kopi av mail kan sendes: hsil@hsil.no

Vi oppfordrer alle til å lese laglederhåndboken som ligger på hjemmesiden. Den gir god informasjon om HSIL fotball og laglederrollen.

Takk for at du har meldt deg som tillitsperson i fotballen.

Ditt bidrag er vesentlig for drive barne og ungdomsfotballen i HSIL videre.

Har du spørsmål - nøl ikke med å ta kontakt!