Ordningen:

 • En person i laget oppnevnes som Fair Play ansvarlig. Hvis ikke så er dette legleders oppgave.
  Påse at det er kampvert på alle hjemmekamper.
 • Oppgaven som Fair Play kampvert bør rulleres på alle foreldre slik at alle for et forhold til denne rollen.
 • Kampverten ifører seg den gule vesten.

Oppgaven til kampverten:

 • Ta imot gjestende lag og ønske de velkommen
 • Si hei til dommeren
 • Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregrupper og lagledelsen.
 • Hjelp til med å plukke søppel ved banen om det trengs.
 • Henvise til garderobe, toaletter og kiosk (når dette engang er på plass)
  (Det er lurt å be gjestene ta med vann og huske å tisse før de kommer til oss…)

 

Husk at det gjennomføres Fair Play hilsen før og etter kamp

Gule kampvertvester skal ligge i alle containere. Husk å legge disse tilbake etter kampen.
Hvis noen har kampvertvest hjemme legg gjerne denne i containeren.