Navn År for tildeling
Olav Hobbesland 1982
Grete Olsen 1992
Arne Eliesen 1995
Tom Pettersen 1995
Nils Ranheim 2001
Arnfinn Haugland 2003
Ragnhild Schmidt 2004
Thore Palving 2005
Dan Brovold 2007
Bjørn Edgar Løvold 2007
Torild Pettersen 2010
Tor Andresen 2012
Bente Stensrud 2016
Jan Harld Olsen 2016
Morten Pettersen 2017
Ole Edvard Weiseth 2017
Bjørg Kluge 2017
Åge Vestli 2019
Unni Storsveen 2020
Jon Schmidt 2020